Predmet: T101 Ekonomika poduzeća

Autor: Stojanović Slobodan - 12.10.2020.

Molimo sve studente 1. godine da se što žurnije prijave na Merlin sustav za e-učenje kako bi bili upisani na e-kolegij Ekonomika poduzeća. Prijaviti se možete na poveznici https://moodle.srce.hr/2020-2021/ pomoću AAI@EduHr elektroničkog identiteta koji ste dobili na prvom uvodnom predavanju, odnosno mentorskom sastanku. Nakon što završite postupak prijave, postat ćete vidljivi u sustavu te upisani na e-kolegij Ekonomika poduzeća. Studenti koji nisu dobili AAI@EduHr identitet trebaju se javiti u informatičku službu na Veleučilištu (kabinet P09).