Predmet: U303 Osnove građanskog prava I

Autor: Belaj Ivan - 26.03.2021.

Predavanje iz kolegija Statusno pravo građana zakazano za 29.3.2021. u 16.00 sati održati će se putem aplikacije MS Teams.