Predmet: U303 Osnove građanskog prava I

Autor: Belaj Ivan - 22.03.2021.

Predavanje zakazano za 22.3.2021. od 16.00 sati. za izvanredne studente održati će putem aplikacije MS Teams.