Predmet: U104 Osnove ustavnog prava

Autor: Šego Marijana - 23.11.2020.

Predavanja za redovne studente su na platformi MS Teams, na poveznici

Click here to join the meeting