Predmet: U104 Osnove ustavnog prava I

Autor: Šego Marijana - 19.11.2020.

Predavanja za redovne studente su na platformi MS Teams, na poveznici

Click here to join the meeting