Predmet: F504 Metode istraživanja u fizioterapiji

Autor: Davidović Cvetko Erna - 22.10.2020.

Predavanju za redovne studente koje će se održati 23.10.2020. s početkom u 12:40 možete pristupiti slijedeći poveznicu:

Join Microsoft Teams Meeting