Predmet: F504 Metode istraživanja u fizioterapiji

Autor: Davidović Cvetko Erna - 21.10.2020.

Predavanju koje će se održati 22.10.2020. s početkom u 8:00 h možete pristupiti slijedeći poveznicu:

Join Microsoft Teams Meeting