Predmet: F504 Metode istraživanja u fizioterapiji

Autor: Davidović Cvetko Erna - 13.10.2020.

Predavanju koje će se održati u četvrtak, 15.10.2020. s početkom u 12h možete pristupiti preko poveznice:

Join Microsoft Teams Meeting