Predmet: F307 Komunikacijske vještine

Autor: Administrator - 11.01.2021.

Poveznica za sva online predavanja koja će se održavati iz kolegija Komunikacijske vještine – prema objavljenom rasporedu, odvijati će se putem linka:

 

Click here to join the meeting

 

Studenti se na MS Teams spajaju putem svog AAI e-identiteta.