Predmet: T301 Poslovne financije

Autor: Stojanović Slobodan - 23.02.2021.

Ispit iz predmeta Poslovne financije održat će se u utorak, 23. veljače 2021. godine, s početkom u 16:00 sati, dvorana P04. Svi studenti koji su prijavili ispit pristupaju polaganju ispita u jednoj grupi s početkom u 16:00 sati. Nakon pismenog dijela slijedi usmeni dio ispita.