Predmet: U107 Njemački jezik I

Autor: Papa Dubravka - 03.09.2021.

Pismeni i usmeni ispit iz predmeta Njemački jezik 1 održat će se:

u utorak 7. rujna 2021. u 16 sati dvorana 109

 

Dubravka Papa