Predmet: F505 Specijalne teme u fizioterapiji I

Autor: Šeper Vesna - 16.10.2020.

Poštovani studenti,

 

u nastavku obavijesti je prilog koji sadržava osnovne informacije o kolegiju, opis i sadržaj kolegija, ishode učenja, informacije o načinu oblikovanja završne ocjene, te obveznu i dopunsku literaturu. Isti ste obrazac dobili i na prvom predavanju iz kolegija ST I, a objavljeno je i na sustavu za e-učenje Merlin.

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja javite se osobno u kabinet 203, ili putem službenog maila.

 

S poštovanjem,

 

Vesna Šeper

ST I – Obrazac_opis&ishodi_2020.pdf