Predmet: F405 Klinička medicina II

Autor: Grgić Anđela - 10.12.2020.

Poštovani studenti poveznica za online predavanje:

Click here to join the meeting

(Preporučujemo studentima da instaliraju aplikaciju MS Teams na svoje računalo. tj. da se poveznica ne pokreće iz preglednika.)

Prijava na MS Teams vrši se s AAI e-identitetom.

Meeting-u je moguće pristupiti i unutar team-a “REUMATOLOGIJA-Klinička medicina II” izravno u MS Teams-u.

 

S poštovanjem,

doc. dr. sc. Anđela Grgić, dr. med.