Predmet: F503 Fizioterapijske vještine II

Autor: Jelica Stjepan - 07.10.2021.

Poštovani,

u 1. tjednu nastave redovni i izvanredni studenti 3. godine, prva grupa, će doći na predavenje iz kolegija Fizioterapijske vještine 2 (PNF), dok će ostali pratiti predavanje putem sljedećeg linka:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3278c6f2fc0d4f1381fe25e7ddf430b7%40thread.tacv2/1602164235003?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb211fb3-5222-47e0-ac63-e14f7c0a28a4%22%2c%22Oid%22%3a%22a2dc9397-9dd5-453e-be81-711e996e900b%22%7d