Predmet: 180229 Zakonodavstvo u sportu i zdravstvu

Autor: Administrator - 19.03.2021.

Poveznica za pristup predavanju:

 

Link na online predavanje

 

Studenti se na MS Teams prijavljuju putem svog AAI e-identiteta.