Predmet: F306 Klinička medicina III

Autor: Administrator - 14.10.2020.

Poveznica za online predavanje:

 

Join Microsoft Teams Meeting 

redovni studenti od 9.00 do 13.00.

 

izvanredni studenti od 16.00 do 20.00.

 

Studenti se na online predavanje prijavljuju putem svog AAI identiteta.