Predmet: T603 Logistika u trgovini

Autor: Administrator - 15.03.2021.

Online predavanja iz kolegija Logistika u trgovini za izvanredne studente do kraja semestara održavati će se putem linka:
Prijava putem AAI e-identiteta.