Predmet: U613 Projektni menadžment

Autor: Nedović Mirjana - 05.05.2021.

Sva predavanja do kraja semestra održavati će se putem linka:

 

Click here to join MS Teams