Predmet: U403 Osnove kaznenog i kaznenog procesnog prava

Autor: Igor B. - 07.12.2021.

Nastava iz kolegija Osnove kaznenog i kaznenog procesnog prava za izvanredne studente, počevši od 13.12.2021., održavati će se putem poveznice:

Click here to join MS Teams meeting

Ova poveznica će se koristiti za sva predavanja.