Predmet: F502 Fizioterapija III

Autor: Brumnić Vesna - 09.11.2020.

Poštovani studenti poveznica za online predavanje je sljedeća:

 

Join Microsoft Teams Meeting

 

(Preporučujemo studentima da instaliraju aplikaciju MS Teams na svoje računalo. tj. da se poveznica ne pokreće iz preglednika.)

 

Prijava na MS Teams vrši se s AAI e-identitetom.

 

Brumnić