Predmet: T101 Ekonomika poduzeća

Autor: Maurović Košćak Lidija - 04.12.2020.

Poštovani studenti,

 

nastava će se održati danas, 04.12.2020., godine od 16.00-19.30. putem Temsa. Nastavi možete pristupiti korištenjem sljedećeg linka.

 

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Srdačan pozdrav,
Mr. sc. Lidija Maurović Košćak