Predmet: F101 Anatomija s histologijom I

Autor: Administrator - 21.12.2020.

Vježbe će biti održane putem linka na MS Teams:

Click here to join the meeting

od 12.40 do 16.00 sati.

Studenti se na MS Teams prijavljuju putem svog AAI e-identiteta.

Mladen Ugljarević, dr. med., spec. patologije