Predmet: Studij fizioterapije

Autor: Šumanovac Antun - 24.10.2020.

Poštovani studenti, molim da uđete u Microsoft Teams grupu u kojoj ću držati online nastavu koristeći kod: tcsxfs8

U slučaju poteškoća s pristupom molim da se javite na mail asumanovac@mefos.hr