Predmet: F412 Klinička medicina IV

Autor: Administrator - 19.04.2021.

Poveznica za online nastavu:

 

Click here to join MS Teams

 

Sva nastava iz kolegija Klinička medicina IV će se izvoditi putem gore navedenog linka.