Predmet: U102 Povijest uprave

Autor: Administrator - 20.10.2021.

Nastava će se provoditi na način da jedan tjedan A grupa ima predavanja u prostoru Veleučiliša, a B grupa online, sljedeći tjedan grupa B ima nastavu uživo, a grupa A online. Ovaj način izvođenja nastave započinje od 25.10.2021.

A grupa – studenti čija prezimena započinju sa A do K.

B grupa – studenti čija prezimena započinju sa L do Ž.

Poveznica na MS Teams