Predmet: U503 Ekonomika javne uprave

Autor: Marinac Antun - 19.11.2020.

Poštovane kolegice i kolege,
dana 20.11.2020. g. održati će se online predavanje iz Ekonomike javne uprave, u terminu od 15:00 do 16:20 sati.
U svezi s time, dodao sam Vas u tim pod nazivom “Predavanja iz Ekonomike javne uprave-VEVU”.
Molim, pronađite navedeni tim i prije samog predavanja, samo ostavite poruku (pozdrav i sl.) da ste pronašli pripadajući tim/ grupu.
Ulaskom u tim “Predavanja iz Ekonomike javne uprave-VEVU”, u navedeno vrijeme, predavanju možete direktno pristupiti putem video veze, klikom na ikonu Mett now (sastanak odmah), odnosno na ikonu Join now ili putem:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0d3642e4475f4ea081752f0a80008f18%40thread.tacv2/1605765689460?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa3f90cd-2214-47b0-b8b1-b5033e694aa4%22%2c%22Oid%22%3a%225ed1d6a0-b814-43b3-85fb-1aa0612cbb70%22%7d
S poštovanjem,
mr.sc. Antun Marinac, v.pred.