Predmet: U105 Upravno pravo - opći dio I

Autor: Romić Danijela - 23.03.2021.

Poštovani studenti,

 

sukladno našem ranijem dogovoru, u četvrtak., 25.3. u 16 sati pišete prvi kolokvij putem aplikacije Merlin 2020./2021. Lozinku za pristup kolokviju dobili ste putem e-maila.

 

Odmah nakon održanog pisanog dijela kolokvija, u 16.15 sati spojite se na MS Teams (poveznicu ste dobili na e-mail) kako bi smo vidjeli rezultate kolokvija i nastavili s predavanjem. Usmeni dio ispita održat ćemo isti dan, nakon održanog predavanja. Stoga Vas molim da svoje poslovne i privatne obveze organizirate na način da ste slobodni koliko bude trebalo. Trajanje usmenog dijela ispita ovisi o tome koliko će Vas s uspjehom položiti pisani dio.