Predmet:

Autor: Antun Marinac - 18.01.2022.

Poštovane kolegice i kolege,

nastava iz Ekonomike javne uprave, umjesto u dvorani održati 18.01.2022. g. (utorak) putem sustava MS Teams, s početkom od 16:00 sati.

Svi redovni studenti su dodani u sustav MS Teams, u tim pod nazivom: „ONLINE PRED. EKON. JU-RED.ST. VEVU-2021-22“

Studenti se moraju  pravovremeno prijaviti u sustav MS Teams te pristupiti odgovarajućem timu u vrijeme određeno rasporedom i imati odgovarajuću opremu.

 

Poveznica na MS Teams je:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3atRFgY32tdrBI6ru069TJNnPWcKqVOoikriVcx9ZHyK81%40thread.tacv2/1642451084262?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa3f90cd-2214-47b0-b8b1-b5033e694aa4%22%2c%22Oid%22%3a%225ed1d6a0-b814-43b3-85fb-1aa0612cbb70%22%7d

dr.sc. Antun Marinac, prof,v.š.