Predmet: U505 Pravo okoliša

Autor: Administrator - 11.11.2020.

Seminarska nastava koja se trebala održati 13.11.2020. u 16.10, iz kolegija Pravo okoliša neće se održati zbog sprječenosti predmetnog nastavnika.