Predmet: U105 Engleski jezik I

Autor: Knežević Karmen - 22.10.2021.

Poštovani studenti izvanrednog studija,

nastava iz kolegija Engleski jezik od ponedjeljka 25.10.2021. godine održavat će se u 2 grupe. Prva grupa , s početnim slovom prezimena od A-K imat će nastavu uživo tj. u učionici, a druga grupa  (ostali studenti i studentice) slušaju on line od kuće. Kako smo dogovorili, u ovaj se ponedjeljak piše kolokvij, dakle 1.grupa piše uživo od 16-16.30 sati te nastavljamo s nastavom taj dan po planu; 2.grupa kolokvij piše 8.11. uživo  kad opet imamo nastavu ( poslijednji puta) i nastavljamo nastavu taj dan. Lijep pozdrav,Karmen Knežević

 

Poveznica je kako slijedi:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a304b3a0b57a6406ea6dfc900d6e8245b%40thread.tacv2/1634891656706?context=%7b%22Tid%22%3a%2264a0544e-0190-4e26-932f-4cbf44ecbee1%22%2c%22Oid%22%3a%22b322a12b-fb4e-4c1c-9280-06b12c342e4c%22%7d