Predmet:

Autor: Sanela Schmidt - 01.06.2022.

Ivan Dodlek, dipl. physioth. u povodu svoga izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti, održati će nastupno predavanje pod naslovom: «Suvremeni pristup rehabilitaciji kronične boli u ramenom zglobu». Predavanje će se održati u petak, 10. lipnja 2022. godine s početkom u 10.45 sati na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, dvorana 103.