Predmet: U512 Elektronska uprava

Autor: Puvača Milan - 03.11.2020.

Poštovane studentice i studenti,

sve informacije vezane uz kolegij Elektronska uprava biti će objavljene u sustavu Merlin.

Molim pravovremenu prijavu i sudjelovanje svih upisanih studenata.

Lijep pozdrav,
dr.sc. Milan Puvača