Predmet: 238633 Balneoklimatologija

Autor: Znika Mateja - 23.11.2020.

Poštovani studenti koji ste izabrali balneoklimatologiju kao izborni kolegij istom možete pristupiti na slijedećem linku:
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

 

Preporučujemo studentima da instaliraju aplikaciju MS Teams na svoje računalo. tj. da se poveznica ne pokreće iz preglednika.

Prijava na MS Teams vrši se s AAI e-identitetom

 

L.p. Mateja