Predmet: F504 Metode istraživanja u fizioterapiji

Autor: Davidović Cvetko Erna - 06.10.2020.

Poštovani studenti,

molim vas da instalirate MS Teams na svoje uređaje, te se prijavite svojim AAI identitetom (sa vevu.hr domenom). Većina vas je već uključena u razredni tim Metode istraživanja u fizioterapiji, a oni koji nisu nek mi se jave e-mailom na: erna@vevu.hr, da vas uključim.

Uz nastavu uživo i online streamingom, u razrednom timu će biti dodatni sadržaji i aktivnosti koji će vam omogućiti lakše usvajanje ishoda učenja ovog kolegija, pa je stoga vrlo važno da budete uključeni.

Za svako predavanje automatski ćete dobiti poveznicu na svoju e-mail adresu na vevu.hr domeni, te ćete moći pristupiti i materijalima s predavanja koji će također biti objavljeni u razrednom timu. Za one koji nisu dobili poveznicu, za svako predavanje će ona biti objavljena na ovom mjestu (na stranici kolegija) prije predavanja, kako biste se mogli spojiti na vrijeme i sudjelovati na predavanju.

Vidimo se na uvodnom predavanju u četvrtak za redovne i u petak za izvanredne studente!

Dr sc Erna Davidović Cvetko, v.pred