Predmet: F502 Fizioterapija III

Autor: Brumnić Vesna - 20.10.2020.

Poštovani studenti poveznica za online predavanje je sljedeća:

 

Join Microsoft Teams Meeting

 

(Preporučujemo studentima da instaliraju aplikaciju MS Teams na svoje računalo. tj. da se poveznica ne pokreće iz preglednika.)

 

Prijava na MS Teams vrši se s AAI e-identitetom.

 

 – redoviti 19. i 20.10.2020. u 13:00h,

 

– izvanredni 20. i 23.10.2020. u 16:00h

 

Brumnić