Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 15.12.2021.

Studenti koji su položili pisani dio ispita na predroku 14.12.2021.

i time stekli preduvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita su:

  1. AJ22
  2. DČ00
  3. DP12
  4. AB05
  5. DR22

Usmeni dio ispita održat će se 21.12.2021. u 16.00 sati.

Ostali studenti trebaju doći na vježbe u 17.00 sati.

Jasna Kolar, univ.spec.oec., v.predavač