Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 29.06.2022.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Javna nabava i time stekli preduvjet za polaganje usmenog dijela ispita su:

  1. MI29
  2. AM27
  3. TN01
  4. KP04
  5. MR33

Usmeni dio ispita održat će se u PONEDJELJAK, 04.07.2022. u 18.00 sati.

Jasna Kolar, univ.spec.oec., v.predavač