Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 17.06.2022.

Studenti koji su položili pisani dio ispita i time stekli uvjet za polaganje usmenog dijela ispita iz predmeta Javna nabava su:

  1. DD22
  2. IK83
  3. ŠO26
  4. TN01

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 23.06.2022. u 17.00 sati.

 

Jasna Kolar, v.predavač