Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 08.09.2023.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Javna nabava na roku 07.09.2023. i time stekli uvjet

za polaganje usmenog dijela ispita su:

  1. RB10
  2. ŽŠ11
  3. EF23
  4. MT76
  5. MD90
  6. AL22

Usmeni dio ispita održat će se u UTORAK, 12.09.2023. od 17.00 sati.

Jasna Kolar, v.predavač