Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 05.05.2023.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Javna nabava, 04.05.2023. i time stekli uvjet za polaganje usmenog dijela su:

  1. MG22
  2. AB96
  3. TŠ22

Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 09.05.2023. od 16.30 sati.

Jasna Kolar, univ.spec.oec., v.pred.