Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 06.12.2021.

Studenti koji su na predroku iz predmeta Javna nabava, 02.12.2021.,

položili pisani dio ispita i time stekli preduvjet za polaganje usmenog dijela ispita su:

  1. BM30
  2. MR10
  3. MT94
  4. DD03
  5. LB13

Usmeni dio ispita održat će se 14.12.2021. od 17.00 sati.

Jasna Kolar, univ.spec.oec., v. predavač