Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 03.11.2021.

Studenti koji su položili pisani dio Kolokvija I  iz predmeta Javna nabava, održanog 02.11.2021.,  i time stekli uvjet za pristupanje usmenom dijelu kolokvija su:

  1. DJ66
  2. 3A7C
  3. IN02
  4. DR22

Usmeni dio kolokvija održat će se 09.11.2021. od 16.00 do 17.00 sati.

Molim ostale studente da na nastavu dođu od 17.00 sati.

Jasna Kolar, univ.spec.oec., v. predavač