Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 06.11.2023.

Studenti koji su položili pisani dio Kolokvija I iz predmeta Javna nabava dana 06.11.2023. i time stekli uvjet

za polaganje usmenog dijela Kolokvija I su:

  1. BS75
  2. AB13
  3. VP16

Usmeni dio Kolokvija I održat će se u UTORAK, 14.11.2023. od 16.30 sati.

Studenti koji nisu položili pisani dio Kolokvija I trebaju doći na nastavu od 17.00 sati.

Jasna Kolar, v.predavač