Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 23.02.2024.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Javna nabava na roku 22.02.2024. i time stekli uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita su:

  1. HS11
  2. MG95
  3. SJ25
  4. IV22
  5. ID44
  6. AT12
  7. AL04
  8. NH1O
  9. ML13
  10. PV23

Usmeni dio ispita održat će se u SRIJEDU, 28.02.2024. od 16.30 sati.

Jasna Kolar, univ.mag.oec., spec.oec., naslovni v.pred.