Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 03.07.2023.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Javna nabava, 29.06.2023. i time stekli uvjet za polaganje usmenog dijela su:

 1. MG22
 2. ŠS87
 3. MH90
 4. DB93
 5. MB05
 6. TŠ22
 7. LM23
 8. SŠ69
 9. KK98
 10. AJ28
 11. HN23

Usmeni dio ispita održat će se u ČETVRTAK, 06.07.2023. od 18.00 sati.

Jasna Kolar, univ.spec.oec., v. pred.