Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 22.11.2023.

Student koji je  položio pisani dio ispita iz predmeta Javna nabava na roku 21.11.2023. i time stekao preduvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita je:

  1. DF85

Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 28.11.2023. od 16.30 sati.

Jasna Kolar, univ.mag.oec., spec.oec., naslovni v.pred.