Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 21.09.2023.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Javna nabava na roku 21.09.2023. i time stekli uvjet

za polaganje usmenog dijela ispita su:

  1. AM02
  2. MG22
  3. MD90
  4. NM36
  5. CS55

Usmeni dio ispita održat će se u PETAK, 22.09.2023. od 16.00 sati.

Jasna Kolar, v.predavač