Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Kolar Jasna - 21.09.2021.

Usmenom dijelu ispita iz predmeta Javna nabava

mogu pristupiti sljedeći studenti koji su položili pisani dio ispita:

1. VK12

2. IK94

Usmeni ispit održat će se u ČETVRTAK, 23.09.2021. u 17.15 sati.

Jasna Kolar, v. predavač