Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 21.09.2022.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Javna nabava na roku 20.09.2022.

i time stekli uvjet za polaganje usmenog ispita su:

  1. JS24
  2. TŠ22
  3. PA98
  4. YF22
  5. SK89

Usmeni dio ispita održat će se u PETAK, 23.09.2022. u 17.00 sati.

Jasna Kolar, v. pred.