Predmet: U504 Javna nabava

Autor: Jasna Kolar - 09.02.2023.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Javna nabava, 07.02.2023. i time stekli uvjet za polaganje usmenog dijela su:

  1. MA10
  2. SŠ69
  3. BK17
  4. TK11

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 16.02.2023. od 16.30 sati.